Läkemedelsbranschen

Välkommen till den forskande läkemedelsbranschens podd där vi diskuterar brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Podden presenteras av Lif – de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • PlayerFM

Episodes

Tuesday Jul 04, 2023

I detta avsnitt bjuder två rutinerade läkare på en inblick i hur antibiotikaresistens påverkar sjukvården. Håkan Hanberger är professor och infektionsläkare. Ylva Sandström är medicinsk rådgivare på Lif och specialist i allmänmedicin. De ger en skrämmande bild av konsekvenserna den dag vi inte längre har några antibiotika som biter på bakterier. Vanliga kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar och andra rutinmässiga medicinska procedurer skulle bli riskfyllda och svåra att genomföra. Och hur påverkar resistensen hos exempelvis vanliga tarmbakterier som E. coli redan idag behandlingen av infektioner?
De berättar också om hur den skenande resistensutvecklingen kan hejdas: vaccinering, bättre hygien och en mer restriktiv användning av antibiotika är några exempel.
Medverkande
Håkan Hanberger, överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och professor vid Linköpings universitet
Ylva Sandström, allmänläkare och medicinsk rådgivare på Lif
Programledare: Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif
 

Friday Feb 24, 2023

Som socialminister ansvarar Jakob Forssmed för antibiotikaresistensfrågan och hans engagemang är stort. Under Sveriges ordförandeskap i EU är det också ett av regeringens prioriterade områden, samtidigt som unionen ska fatta beslut som påverkar utvecklingen av ett av vår tids mest brännande folkhälsohot. I det senaste avsnittet av Lifs poddserie berättar Jakob Forssmed om Sveriges syn på hur antibiotikaresistens kan bekämpas. Vad är till exempel hållningen kring vaccinationsprogram för vuxna och incitament för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika? Och hur kan svenska framgångar i kampen mot AMR exporteras och skalas upp?
 
Programledare: Bengt Mattson, Lifs antibiotikaexpert

Läkemedelssäkerhet

Friday Feb 10, 2023

Friday Feb 10, 2023

Vad händer om en patient inte tar sitt läkemedel på det sätt som det var tänkt? Vilka blir konsekvenserna för människan, sjukvården och samhället i stort och vad kan man göra åt det? Lifs senaste poddavsnitt handlar om läkemedelssäkerhet, bland annat om hur man kan förbättra följsamheten till ordination – själva förutsättningen för en lyckad behandling.
Lifs Linda Melkersson bjuder in två expertgäster för ett spännande samtal: Denise Severa som arbetar på Lilly med att övervaka företagets produktsäkerhet och Björn Wettermark – professor i läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

Friday Dec 16, 2022

Podden får besök av årets läkemedelsprofil Enrico Baraldi och Anders Karlén från ENABLE-2. Behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa är stort men ändå händer alldeles för litet. Deltagarna talar om varför det är så svårt och alla hinder som uppstår i processens olika delar, från den akademiska grundforskningen fram till läkemedelsutvecklingen på företagen och den färdiga produktens kliv ut på marknaden. Vilka incitament kan underlätta?
De berättar också om samverkansprojekt som stimulerar utvecklingen av nya antibiotika och skyddar de som redan finns, där Enable-2 och PLATINEA är kronexempel. Och lösningar diskuteras just nu för att ge företagen en return on investment för antibiotikaprodukterna, som ju ska användas så litet som möjligt för att hålla resistensutvecklingen nere. En modell som behandlas i EU är TEE (Transferable Exclusivity Extension eller förlängd marknadsexklusivitet) som ger det företag som har utvecklat ett nytt antibiotikum rätt att förlänga patentet på ett annat, redan befintligt, läkemedel.
Medverkande
Enrico Baraldi, biträdande projektledare för PLATINEA och professor i industriell teknik vid Uppsala universitet
Anders Karlén, projektkoordinator i ENABLE-2 och professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet
Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif
Programledare: Amy Havenäng, trainee på Lif

Friday Dec 09, 2022

I avsnitt två diskuterar vi det globala folkhälsohotet antibiotikaresistens med gäster från två läkemedelsföretag och djupdyker i de lösningar som den forskande läkemedelsbranschen kan ta med till bordet.
Medverkande
Jonas Ålebring, medicinsk direktör, Pfizer
Erik Hallgren, samhällspolitisk chef, MSD
Bengt Mattson, Lif
Programledare: Amy Havenäng, Lif
Prevention genom vaccinering är en kraftfull åtgärd. Hur kan nationella vaccinprogram för vuxna bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens och vilka är egentligen hindren för att få dem på plats?
Att få fram nya antibiotika är nödvändigt för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa. Ändå når skrämmande få nya antibiotikapreparat marknaden – att lägga stora resurser på att ta fram en produkt som ska användas så litet som möjligt blir ekonomiskt ohållbart. Vilka utmaningar möter de företag som ändå satsar och vilka ekonomiska incitament kan stimulera utvecklingen?
Och hur ska Sverige på bästa sätt använda sitt EU-ordförandeskap första halvåret 2023 i kampen mot antibiotikaresistens?
 

Friday Dec 02, 2022

Mikael Pennanen (Novo Nordisk) och Joseffa Moritz (BMS) gästar podden med varsitt konkret exempel på hur deras företag bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.
Vi diskuterar också den färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch som Lif nyligen lanserade.
Novo Nordisk är en av initiativtagarna Cities Changing Diabetes, en global satsning som ska dämpa den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes, bland annat genom prevention. Målet är att inte mer än en av tio ska ha sjukdomen 2045. I Sverige deltar Malmö. Läs mer om Cities Changing Diabetes på lif.se.
BMS arbetar med att öka kunskapen om hälsoekonomi för att på så sätt främja satsningar på sjukvård som ger så mycket valuta som möjligt för varje investerad krona. Därigenom får Sverige en långsiktigt hållbar sjukvård och bästa och mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Läs mer om BMS arbete med hälsoekonomi på lif.se.
 
Medverkande
Bengt Mattson – hållbarhetsexpert på Lif
Joseffa Moritz – Head of Corporate Affairs på BMS
Mikael Pennanen – Head of Regional Market Access på Novo Nordisk
Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif

Friday Nov 18, 2022

Redan idag orsakar antibiotikaresistenta bakterier uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall om året. Om ingenting görs grusas sjukvårdens möjligheter att ge patienter nödvändig vård och vi står inför en global hälsokris.
Sommaren 2022 gick Life Science-branschen samman och bildade Svensk industriallians mot AMR (antimikrobiell resistens, vilket inkluderar bakteriers resistens mot antibiotika) för att med förenade krafter bromsa utvecklingen.
I avsnitt ett berättar representanter för tre av grundarorganisationerna om planerna för alliansen och den bredd av lösningar som finns inom Life Science-sektorn – behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla när de blir verkningslösa är stort men det finns ett helt smörgåsbord av andra åtgärder.
Medverkande
Johanna Assadi Rissanen, projektkoordinator på SwedenBIO – branschorganisationen för företag inom Life Science
Bengt Mattson, expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Malin Hollmark, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Swedish Medtech, branschorganisation för företag inom medicinteknik
Programledare: Amy Havenäng, trainee och expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
 

Friday Jul 01, 2022

Lisa Stern Ödmark är chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening och Pauline Göthberg nationell samordnare för regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling. De ger sitt perspektiv på Lifs hållbarhetsmanifest och -strategi och diskuterar hur nästa steg ser ut, både för företagen och alla andra i läkemedelssektorn.
Pauline Göthberg bjuder på en inblick i hur regionernas upphandling av läkemedel ser ut och vilka hållbarhetskrav de ställer. Hur kan sektorns aktörer samarbeta för att gynna ansvarsfullt tillverkade men kanske dyrare produkter i upphandlingar?
Lisa Stern Ödmark berättar om märkningen Välvald – apotekens guide för ökad transparens och hur konceptet kommer att utvecklas framöver med bland annat hårdare krav.
I detta tredje och sista avsnitt hinner deltagarna också bland mycket annat diskutera begreppet hållbar hälsa, värdet av hållbarhetscertifieringar och hur offentlig upphandling kan användas för att accelerera en hållbar utveckling i samhället.
Med Bengt Mattson, Lifs hållbarhetsexpert.
Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif.

Friday Jun 17, 2022

Olav Fromm från Chiesi och Fredrik Hellman från AstraZeneca deltog i arbetet med Lifs stora hållbarhetsmanifest och -strategi för läkemedelsbranschen. De kommer till podden och berättar om utmaningen med att hitta mål som hela sektorn kan ställa sig bakom och bestämma vilka frågor som skulle prioriteras.
De talar om kopplingen mellan hälsa och hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet ser ut på deras företag. Både AstraZeneca och Chiesi har höga ambitioner vad gäller klimatet och koldioxidneutralitet men jobbar mycket bredare än så. Hur man kan expandera hållbarhetsdebatten bortom de gröna aspekterna så att hela agenda 2030 uppmärksammas? Till exempel fokuserar Lifs manifest utöver miljö och klimat på etik, god hälsa och tillgång till läkemedel – allt viktiga delar inom hållbar utveckling för läkemedelsbranschen och samhället i stort.

Tuesday May 24, 2022

Personalens villkor är den vårdfråga som flest väljare tycker att politikerna ska ta tag i. Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö kommer till poddens avsnitt fyra och talar bland annat om hur partiet vill förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor genom kortare arbetstid med bibehållen lön och fler anställda. Och hur kan sjukvården bli mer jämlik över landet? Det gäller både geografiskt och socioekonomiskt.
På agendan står också – bland mycket annat – etableringsfriheten för vårdföretag, vikten av digitalisering och hur vården av barn och unga med psykisk ohälsa kan förbättras.

Image

Om Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

 

Lif stärker svensk Life Science

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20230822