Läkemedelsbranschen

Välkommen till den forskande läkemedelsbranschens podd där vi diskuterar brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Podden presenteras av Lif – de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • PlayerFM

Episodes

3. Lifs EU-valspodd

Wednesday Jun 05, 2024

Wednesday Jun 05, 2024

Nu är EU-valet är precis runt hörnet. I det sista avsnittet av podden diskuterar partikandidater och riksdagspolitiker de viktigaste frågorna inför valdagen och vi sätter ett extra fokus på life science, med avstamp i partiernas EU-politik och Lifs opinionsundersökning om väljarnas prioriteringar. Vad tycker kandidaterna om antibiotikaresistens, innovation och beredskap? Och hur kan Sverige hävda sig som en ledande life science-nation i EU? 
Medverkande: Jessica Polfjärd, kandidat för (M), Svante Linusson, kandidat för (C) och Daniel Vencu Velasquez Castro, riksdagsledamot för (S) och Jenny Nordborg (Lif).
Ta del av väljarundersökningen
Läs om Lifs agenda för EU-valet 2024

2. Lifs EU-valspodd

Wednesday May 29, 2024

Wednesday May 29, 2024

EU-valet kommer allt närmare. Veckans politikpanel diskuterar bland annat hur Sverige kan påverka EU, hur stor makt unionen ska ha och hur Europa kan bli ledande inom forskning, innovation och sjukvård. Som vanligt med Lifs stora väljarundersökning som fond.
Medverkande: Arba Kokalari (Europaparlamentariker och EU-kandidat för M), Anna-Maria Corazza Bildt (EU-kandidat för L), Dick Erixon (EU-kandidat för SD), Johan Sjölander (verksamhetschef på Tankesmedjan Tiden) och Jenni Nordborg (chef för internationella relationer, Lif).
Ta del av väljarundersökningen
Läs om Lifs agenda för EU-valet 2024

1. Lifs EU-valspodd

Wednesday May 22, 2024

Wednesday May 22, 2024

Den 9 juni är det Europaparlamentsval. I premiäravsnittet av Lifs valspecial presenterar och analyserar vi vår stora opinionsundersökning. Bland annat diskuterar en expertpanel hur mycket svenskarna vet om unionens påverkan på Sverige, varför EU-frågorna ligger i medieskugga och hur partiernas politik på området uppfattas av väljarna.
Medverkande: Widar Andersson (Folkbladet), Torbjörn Sjöström (Novus) och Ulrica Schenström (Fores). Programledare: Jenni Nordborg (Lif).
Ta del av väljarundersökningen
Läs om Lifs agenda för EU-valet 2024

Thursday Oct 26, 2023

Lifs handlingsplan mot läkemedelsbrist som nämnts serien igenom har äntligen lanserats och vi tittar närmare på förslagen för att trygga tillgången. Det gör vi med vår vd Johan Färnstrand och ordförande Malin Parkler, till vardags vd på Pfizer. Turen har också kommit till läkemedelsföretagen att berätta om hur de arbetar med att förebygga och hantera brister så att svenska patienter kan få tag i sina mediciner. Hur ska Sverige upprätthålla en robust läkemedelsförsörjning till apotek och sjukvård? Välkommen att lyssna.
Programledare: Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning.

Thursday Oct 19, 2023

I veckans avsnitt om läkemedelsbrist är det dags för patienternas perspektiv. Vad händer när medicinen du behöver plötsligt inte står att finna? Svenska Epilepsiförbundets ordförande Bengt Eliasson berättar om utmaningarna, särskilt för personer med epilepsi. Oron inför att ett läkemedel kan bli omöjligt att få tag i riskerar till exempel att orsaka fler eller svårare anfall. Vi diskuterar nationella lager för kritiska läkemedel, hur Fass.se kan lindra läget och andra åtgärdsförslag i ett fullspäckat avsnitt under ledning av Lifs expert Bengt Mattson.

Thursday Oct 12, 2023

Varför uppstår läkemedelsbrist på apotek och hur kan det hanteras? Följ med när chefsfarmaceuten på Sveriges apoteksförening, Fredrik Boström, gästar podden.
Apoteken har stött på problem med läkemedelsbrist i många år men på senare tid har det blivit en större belastning. Konsekvenserna är flera och måste hanteras på olika sätt. Vilka lösningar vill de se i sin del av försörjningskedjan så att alla patienter kan få sina mediciner? 
Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning, leder samtalet.

Thursday Oct 05, 2023

Varför saknas plötsligt vissa mediciner på apotekshyllan? Lif djupdyker i orsakerna till läkemedelsbrist och vad som görs för att åtgärda problematiken i samtal med centrala spelare inom svensk läkemedelsförsörjning. I avsnitt ett medverkar Lifs vd Johan Färnstrand och Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket – myndigheten med huvudansvaret för att hantera restanmälningar och säkerställa en stabil tillgång till läkemedel i Sverige. 
Komplexa leveranskedjor, en orolig omvärld och oväntat hög efterfrågan är bara några av anledningarna till att en medicin plötsligt inte finns tillgänglig. Invecklade utmaningar med många inblandade kräver en bred palett av insatser. I avsnitt ett får vi den forskande läkemedelsbranschens och myndigheternas perspektiv på arbetet med att säkra upp att läkemedel når sjukvården och behövande patienter. 

Tuesday Jul 04, 2023

I detta avsnitt bjuder två rutinerade läkare på en inblick i hur antibiotikaresistens påverkar sjukvården. Håkan Hanberger är professor och infektionsläkare. Ylva Sandström är medicinsk rådgivare på Lif och specialist i allmänmedicin. De ger en skrämmande bild av konsekvenserna den dag vi inte längre har några antibiotika som biter på bakterier. Vanliga kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar och andra rutinmässiga medicinska procedurer skulle bli riskfyllda och svåra att genomföra. Och hur påverkar resistensen hos exempelvis vanliga tarmbakterier som E. coli redan idag behandlingen av infektioner?
De berättar också om hur den skenande resistensutvecklingen kan hejdas: vaccinering, bättre hygien och en mer restriktiv användning av antibiotika är några exempel.
Medverkande
Håkan Hanberger, överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och professor vid Linköpings universitet
Ylva Sandström, allmänläkare och medicinsk rådgivare på Lif
Programledare: Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif
 

Friday Feb 24, 2023

Som socialminister ansvarar Jakob Forssmed för antibiotikaresistensfrågan och hans engagemang är stort. Under Sveriges ordförandeskap i EU är det också ett av regeringens prioriterade områden, samtidigt som unionen ska fatta beslut som påverkar utvecklingen av ett av vår tids mest brännande folkhälsohot. I det senaste avsnittet av Lifs poddserie berättar Jakob Forssmed om Sveriges syn på hur antibiotikaresistens kan bekämpas. Vad är till exempel hållningen kring vaccinationsprogram för vuxna och incitament för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika? Och hur kan svenska framgångar i kampen mot AMR exporteras och skalas upp?
 
Programledare: Bengt Mattson, Lifs antibiotikaexpert

Läkemedelssäkerhet

Friday Feb 10, 2023

Friday Feb 10, 2023

Vad händer om en patient inte tar sitt läkemedel på det sätt som det var tänkt? Vilka blir konsekvenserna för människan, sjukvården och samhället i stort och vad kan man göra åt det? Lifs senaste poddavsnitt handlar om läkemedelssäkerhet, bland annat om hur man kan förbättra följsamheten till ordination – själva förutsättningen för en lyckad behandling.
Lifs Linda Melkersson bjuder in två expertgäster för ett spännande samtal: Denise Severa som arbetar på Lilly med att övervaka företagets produktsäkerhet och Björn Wettermark – professor i läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

Image

Om Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

 

Lif stärker svensk Life Science

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320