Läkemedelsbranschen

Välkommen till den forskande läkemedelsbranschens podd där vi diskuterar brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Podden presenteras av Lif – de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • PlayerFM

Episodes

Tuesday May 17, 2022

I avsnitt tre gästas podden av Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson. Han säger att Sverige har en fantastisk sjukvård men ett antal konkreta problem som kräver reformer. Vårdköerna måste kortas och primärvården utökas – merparten av svenskarna borde ha en fast läkarkontakt. Tillgången till vård i glesbygden måste byggas ut och personer med beroendesjukdomar behöver mer hjälp.
Han talar också om hur digitalisering kan ge oss en mer effektiv hälso- och sjukvård, problemet med antibiotikaresistens och varför Centerpartiet inte bara vill ha ett vaccinationsprogram för äldre utan ett helt äldrehälsovårdsprogram.

Tuesday May 10, 2022

Acko Ankarberg är sjukvårdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, ett parti som starkt driver på för att staten ska ta huvudansvaret för sjukvården. Det är ett sätt att säkerställa jämlik vård och att befolkningen har tillgång till vård på lika villkor, säger Acko Ankarberg. Idag är det stora skillnader i tillgången till behandling, läkemedel och rehabilitering. Väljarna vill också ha ökad statlig kontroll. Men vad kan man göra redan nu för att stärka sjukvården?
Acko Ankarberg talar också bland annat om en nationell vårdförmedling för att korta vårdköerna, möjligheterna att använda hälsodata bättre för att utveckla sjukvården och KD:s förslag på hur Sverige kan bli världsledande inom Life Science.

Tuesday May 03, 2022

Lina Nordquist är Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson. Hon säger att det är viktigt att kunna vara fri även om man är sjuk. Självbestämmandet ska vara intakt från vaggan till graven oavsett vad som händer. Med avstamp i vad väljarna tycker om olika sjukvårdsfrågor talar hon bland annat om hur minskad byråkrati kan förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor, nyttan av en kömiljard och hur patienter med sällsynta sjukdomar ska få tillgång till nya, effektiva läkemedel.
Läs om väljarnas viktigaste sjukvårdsfrågor 2022 
Läs om vad de olika politiska partiernas sympatisörer tycker om hälso- och sjukvården

Monday Apr 25, 2022

Sjukvårdsfrågan blir het under valet 2022. Den är så viktig att 4 av 10 väljare kan tänka sig att byta parti på grund av den. Men hur ser de olika partiernas sjukvårdspolitik egentligen ut och vilka lösningar har de på problemen som väljarna klassar som mest angelägna? I ”Väljarna & valet” intervjuar Lifs kommunikationschef Peter Leander representanter för alla riksdagspartier.

Friday Mar 11, 2022

På läkemedelsföretagens innovationshubbar utvecklar man digitala lösningar för patienterna och kan skala upp dem både inom och utanför Sverige. I finalavsnittet gästas podden av Josefine Envall, digital innovation manager på Novartis med ansvar för företagets innovationshub Biome.
Gäst nummer två är Anna-Clara Nord Ekerling, digital manager för onkologi på Novartis. Hon berättar om hur branschen jobbar med digitalisering ur ett nordiskt perspektiv: Vad kan vi lära oss av varandra och var sätter skillnaderna stopp?
I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar vi digitalisering med kunniga personer på området. Vi pratar hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschens roll och utmaningar inom det digitala och mycket annat.

Friday Mar 04, 2022

Om nyttan med hälsodata, hur läkemedelsföretagens tjänster "bortom pillren" skapar värde för vården och patienterna och varför digitaliseringen är nyckeln till jämlik vård i hela Sverige. Med Andrea Bengtsson (Merck) och Louise Hommerberg (Takeda).
I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar vi digitalisering med kunniga personer på området. Vi pratar hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschens roll och utmaningar inom det digitala och mycket annat.

Friday Feb 18, 2022

Om egenmonitorering, hur företag kan samarbeta kring digitalisering, vikten av hälsodata för att göra Sverige till ett Life Science-land i framkant och mycket mer med Mia Tillgren Moreau från Abbvie och Jesper Olsson från läkemedelsdistributören Tamro.
I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar vi digitalisering med kunniga personer på området. Vi pratar hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschens roll och utmaningar inom det digitala och mycket annat.

Friday Feb 11, 2022

Gunilla Englund arbetar med att utveckla Fass tjänster så att alla som behöver läkemedelsinformation ska kunna få det så enkelt som möjligt. Hon gästar podden för att bland annat tala om framtiden för Sveriges största källa till information om läkemedel.
I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar vi digitalisering med kunniga personer på området. Vi pratar hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschens roll och utmaningar inom det digitala och mycket annat.

Friday Feb 04, 2022

Sverige i internationell jämförelse på den digitala arenan, vad som händer när gränserna mellan läkemedel och digitala tjänster luckras upp och statens roll i digitaliseringen av vården. Med Leif Vinterbacke (Teva) och Christer Westlinder (BMS). 
I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar vi digitalisering med kunniga personer på området. Vi pratar hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschens roll och utmaningar inom det digitala och mycket annat.

Friday Jan 28, 2022

Värdet av digitala lösningar i vården kombinerat med läkemedelsbehandlingar, att jobba med digitala frågor i ett globalt företag på en svensk marknad och annat spännande inom digitalisering på läkemedelsområdet med Jenny Lindh (Sanofi) och Wilhelm Gatenbeck (Roche).
I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar vi digitalisering med kunniga personer på området. Vi pratar hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschens roll och utmaningar inom det digitala och mycket annat.

Image

Om Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

 

Lif stärker svensk Life Science

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013