Läkemedelsbranschen

Välkommen till den forskande läkemedelsbranschens podd där vi diskuterar brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Podden presenteras av Lif – de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • PlayerFM

Episodes

Friday Dec 02, 2022

Mikael Pennanen (Novo Nordisk) och Joseffa Moritz (BMS) gästar podden med varsitt konkret exempel på hur deras företag bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål.
Vi diskuterar också den färdplan för en fossilfri läkemedelsbransch som Lif nyligen lanserade.
Novo Nordisk är en av initiativtagarna Cities Changing Diabetes, en global satsning som ska dämpa den dramatiska ökningen av typ 2-diabetes, bland annat genom prevention. Målet är att inte mer än en av tio ska ha sjukdomen 2045. I Sverige deltar Malmö. Läs mer om Cities Changing Diabetes på lif.se.
BMS arbetar med att öka kunskapen om hälsoekonomi för att på så sätt främja satsningar på sjukvård som ger så mycket valuta som möjligt för varje investerad krona. Därigenom får Sverige en långsiktigt hållbar sjukvård och bästa och mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Läs mer om BMS arbete med hälsoekonomi på lif.se.
 
Medverkande
Bengt Mattson – hållbarhetsexpert på Lif
Joseffa Moritz – Head of Corporate Affairs på BMS
Mikael Pennanen – Head of Regional Market Access på Novo Nordisk
Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif

Friday Nov 18, 2022

Redan idag orsakar antibiotikaresistenta bakterier uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall om året. Om ingenting görs grusas sjukvårdens möjligheter att ge patienter nödvändig vård och vi står inför en global hälsokris.
Sommaren 2022 gick Life Science-branschen samman och bildade Svensk industriallians mot AMR (antimikrobiell resistens, vilket inkluderar bakteriers resistens mot antibiotika) för att med förenade krafter bromsa utvecklingen.
I avsnitt ett berättar representanter för tre av grundarorganisationerna om planerna för alliansen och den bredd av lösningar som finns inom Life Science-sektorn – behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla när de blir verkningslösa är stort men det finns ett helt smörgåsbord av andra åtgärder.
Medverkande
Johanna Assadi Rissanen, projektkoordinator på SwedenBIO – branschorganisationen för företag inom Life Science
Bengt Mattson, expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
Malin Hollmark, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Swedish Medtech, branschorganisation för företag inom medicinteknik
Programledare: Amy Havenäng, trainee och expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen
 

Friday Jul 01, 2022

Lisa Stern Ödmark är chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening och Pauline Göthberg nationell samordnare för regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling. De ger sitt perspektiv på Lifs hållbarhetsmanifest och -strategi och diskuterar hur nästa steg ser ut, både för företagen och alla andra i läkemedelssektorn.
Pauline Göthberg bjuder på en inblick i hur regionernas upphandling av läkemedel ser ut och vilka hållbarhetskrav de ställer. Hur kan sektorns aktörer samarbeta för att gynna ansvarsfullt tillverkade men kanske dyrare produkter i upphandlingar?
Lisa Stern Ödmark berättar om märkningen Välvald – apotekens guide för ökad transparens och hur konceptet kommer att utvecklas framöver med bland annat hårdare krav.
I detta tredje och sista avsnitt hinner deltagarna också bland mycket annat diskutera begreppet hållbar hälsa, värdet av hållbarhetscertifieringar och hur offentlig upphandling kan användas för att accelerera en hållbar utveckling i samhället.
Med Bengt Mattson, Lifs hållbarhetsexpert.
Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif.

Friday Jun 17, 2022

Olav Fromm från Chiesi och Fredrik Hellman från AstraZeneca deltog i arbetet med Lifs stora hållbarhetsmanifest och -strategi för läkemedelsbranschen. De kommer till podden och berättar om utmaningen med att hitta mål som hela sektorn kan ställa sig bakom och bestämma vilka frågor som skulle prioriteras.
De talar om kopplingen mellan hälsa och hållbarhet och hur hållbarhetsarbetet ser ut på deras företag. Både AstraZeneca och Chiesi har höga ambitioner vad gäller klimatet och koldioxidneutralitet men jobbar mycket bredare än så. Hur man kan expandera hållbarhetsdebatten bortom de gröna aspekterna så att hela agenda 2030 uppmärksammas? Till exempel fokuserar Lifs manifest utöver miljö och klimat på etik, god hälsa och tillgång till läkemedel – allt viktiga delar inom hållbar utveckling för läkemedelsbranschen och samhället i stort.

Tuesday May 24, 2022

Personalens villkor är den vårdfråga som flest väljare tycker att politikerna ska ta tag i. Vänsterpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Karin Rågsjö kommer till poddens avsnitt fyra och talar bland annat om hur partiet vill förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor genom kortare arbetstid med bibehållen lön och fler anställda. Och hur kan sjukvården bli mer jämlik över landet? Det gäller både geografiskt och socioekonomiskt.
På agendan står också – bland mycket annat – etableringsfriheten för vårdföretag, vikten av digitalisering och hur vården av barn och unga med psykisk ohälsa kan förbättras.

Monday May 23, 2022

Vi diskuterar hållbar utveckling med avstamp i vårt hållbarhetsmanifest för den forskande läkemedelsbranschen som lanserades den 23 maj. Till premiäravsnittet bjöd vi in Jenni Nordborg, regeringens Life Science-samordnare, för att få hennes reaktioner på innehållet.
 

Tuesday May 17, 2022

I avsnitt tre gästas podden av Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson Anders W Jonsson. Han säger att Sverige har en fantastisk sjukvård men ett antal konkreta problem som kräver reformer. Vårdköerna måste kortas och primärvården utökas – merparten av svenskarna borde ha en fast läkarkontakt. Tillgången till vård i glesbygden måste byggas ut och personer med beroendesjukdomar behöver mer hjälp.
Han talar också om hur digitalisering kan ge oss en mer effektiv hälso- och sjukvård, problemet med antibiotikaresistens och varför Centerpartiet inte bara vill ha ett vaccinationsprogram för äldre utan ett helt äldrehälsovårdsprogram.

Tuesday May 10, 2022

Acko Ankarberg är sjukvårdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna, ett parti som starkt driver på för att staten ska ta huvudansvaret för sjukvården. Det är ett sätt att säkerställa jämlik vård och att befolkningen har tillgång till vård på lika villkor, säger Acko Ankarberg. Idag är det stora skillnader i tillgången till behandling, läkemedel och rehabilitering. Väljarna vill också ha ökad statlig kontroll. Men vad kan man göra redan nu för att stärka sjukvården?
Acko Ankarberg talar också bland annat om en nationell vårdförmedling för att korta vårdköerna, möjligheterna att använda hälsodata bättre för att utveckla sjukvården och KD:s förslag på hur Sverige kan bli världsledande inom Life Science.

Tuesday May 03, 2022

Lina Nordquist är Liberalernas sjukvårdspolitiska talesperson. Hon säger att det är viktigt att kunna vara fri även om man är sjuk. Självbestämmandet ska vara intakt från vaggan till graven oavsett vad som händer. Med avstamp i vad väljarna tycker om olika sjukvårdsfrågor talar hon bland annat om hur minskad byråkrati kan förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor, nyttan av en kömiljard och hur patienter med sällsynta sjukdomar ska få tillgång till nya, effektiva läkemedel.
Läs om väljarnas viktigaste sjukvårdsfrågor 2022 
Läs om vad de olika politiska partiernas sympatisörer tycker om hälso- och sjukvården

Monday Apr 25, 2022

Sjukvårdsfrågan blir het under valet 2022. Den är så viktig att 4 av 10 väljare kan tänka sig att byta parti på grund av den. Men hur ser de olika partiernas sjukvårdspolitik egentligen ut och vilka lösningar har de på problemen som väljarna klassar som mest angelägna? I ”Väljarna & valet” intervjuar Lifs kommunikationschef Peter Leander representanter för alla riksdagspartier.

Image

Om Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

 

Lif stärker svensk Life Science

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320