Läkemedelsbranschen

Välkommen till den forskande läkemedelsbranschens podd där vi diskuterar brännande frågor inom Life Science, sjukvårdspolitik, hållbarhet och andra samhällsområden där svenska läkemedelsföretag är viktiga spelare. Podden presenteras av Lif – de forskande läkemedelsföretagens branschorganisation.

Listen on:

  • Apple Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • PlayerFM

Episodes

22 hours ago

Den 9 juni är det Europaparlamentsval. I premiäravsnittet av Lifs valspecial presenterar och analyserar vi vår stora opinionsundersökning. Bland annat diskuterar en expertpanel hur mycket svenskarna vet om unionens påverkan på Sverige, varför EU-frågorna ligger i medieskugga och hur partiernas politik på området uppfattas av väljarna.
Medverkande: Widar Andersson (Folkbladet), Torbjörn Sjöström (Novus) och Ulrica Schenström (Fores). Programledare: Jenni Nordborg (Lif).
Ta del av väljarundersökningen
Läs om Lifs agenda för EU-valet 2024

Thursday Oct 26, 2023

Lifs handlingsplan mot läkemedelsbrist som nämnts serien igenom har äntligen lanserats och vi tittar närmare på förslagen för att trygga tillgången. Det gör vi med vår vd Johan Färnstrand och ordförande Malin Parkler, till vardags vd på Pfizer. Turen har också kommit till läkemedelsföretagen att berätta om hur de arbetar med att förebygga och hantera brister så att svenska patienter kan få tag i sina mediciner. Hur ska Sverige upprätthålla en robust läkemedelsförsörjning till apotek och sjukvård? Välkommen att lyssna.
Programledare: Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning.

Thursday Oct 19, 2023

I veckans avsnitt om läkemedelsbrist är det dags för patienternas perspektiv. Vad händer när medicinen du behöver plötsligt inte står att finna? Svenska Epilepsiförbundets ordförande Bengt Eliasson berättar om utmaningarna, särskilt för personer med epilepsi. Oron inför att ett läkemedel kan bli omöjligt att få tag i riskerar till exempel att orsaka fler eller svårare anfall. Vi diskuterar nationella lager för kritiska läkemedel, hur Fass.se kan lindra läget och andra åtgärdsförslag i ett fullspäckat avsnitt under ledning av Lifs expert Bengt Mattson.

Thursday Oct 12, 2023

Varför uppstår läkemedelsbrist på apotek och hur kan det hanteras? Följ med när chefsfarmaceuten på Sveriges apoteksförening, Fredrik Boström, gästar podden.
Apoteken har stött på problem med läkemedelsbrist i många år men på senare tid har det blivit en större belastning. Konsekvenserna är flera och måste hanteras på olika sätt. Vilka lösningar vill de se i sin del av försörjningskedjan så att alla patienter kan få sina mediciner? 
Bengt Mattson, Lifs expert på läkemedelsförsörjning, leder samtalet.

Thursday Oct 05, 2023

Varför saknas plötsligt vissa mediciner på apotekshyllan? Lif djupdyker i orsakerna till läkemedelsbrist och vad som görs för att åtgärda problematiken i samtal med centrala spelare inom svensk läkemedelsförsörjning. I avsnitt ett medverkar Lifs vd Johan Färnstrand och Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket – myndigheten med huvudansvaret för att hantera restanmälningar och säkerställa en stabil tillgång till läkemedel i Sverige. 
Komplexa leveranskedjor, en orolig omvärld och oväntat hög efterfrågan är bara några av anledningarna till att en medicin plötsligt inte finns tillgänglig. Invecklade utmaningar med många inblandade kräver en bred palett av insatser. I avsnitt ett får vi den forskande läkemedelsbranschens och myndigheternas perspektiv på arbetet med att säkra upp att läkemedel når sjukvården och behövande patienter. 

Tuesday Jul 04, 2023

I detta avsnitt bjuder två rutinerade läkare på en inblick i hur antibiotikaresistens påverkar sjukvården. Håkan Hanberger är professor och infektionsläkare. Ylva Sandström är medicinsk rådgivare på Lif och specialist i allmänmedicin. De ger en skrämmande bild av konsekvenserna den dag vi inte längre har några antibiotika som biter på bakterier. Vanliga kirurgiska ingrepp, cancerbehandlingar och andra rutinmässiga medicinska procedurer skulle bli riskfyllda och svåra att genomföra. Och hur påverkar resistensen hos exempelvis vanliga tarmbakterier som E. coli redan idag behandlingen av infektioner?
De berättar också om hur den skenande resistensutvecklingen kan hejdas: vaccinering, bättre hygien och en mer restriktiv användning av antibiotika är några exempel.
Medverkande
Håkan Hanberger, överläkare vid infektionskliniken på Universitetssjukhuset i Linköping och professor vid Linköpings universitet
Ylva Sandström, allmänläkare och medicinsk rådgivare på Lif
Programledare: Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif
 

Friday Feb 24, 2023

Som socialminister ansvarar Jakob Forssmed för antibiotikaresistensfrågan och hans engagemang är stort. Under Sveriges ordförandeskap i EU är det också ett av regeringens prioriterade områden, samtidigt som unionen ska fatta beslut som påverkar utvecklingen av ett av vår tids mest brännande folkhälsohot. I det senaste avsnittet av Lifs poddserie berättar Jakob Forssmed om Sveriges syn på hur antibiotikaresistens kan bekämpas. Vad är till exempel hållningen kring vaccinationsprogram för vuxna och incitament för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika? Och hur kan svenska framgångar i kampen mot AMR exporteras och skalas upp?
 
Programledare: Bengt Mattson, Lifs antibiotikaexpert

Läkemedelssäkerhet

Friday Feb 10, 2023

Friday Feb 10, 2023

Vad händer om en patient inte tar sitt läkemedel på det sätt som det var tänkt? Vilka blir konsekvenserna för människan, sjukvården och samhället i stort och vad kan man göra åt det? Lifs senaste poddavsnitt handlar om läkemedelssäkerhet, bland annat om hur man kan förbättra följsamheten till ordination – själva förutsättningen för en lyckad behandling.
Lifs Linda Melkersson bjuder in två expertgäster för ett spännande samtal: Denise Severa som arbetar på Lilly med att övervaka företagets produktsäkerhet och Björn Wettermark – professor i läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

Friday Dec 16, 2022

Podden får besök av årets läkemedelsprofil Enrico Baraldi och Anders Karlén från ENABLE-2. Behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa är stort men ändå händer alldeles för litet. Deltagarna talar om varför det är så svårt och alla hinder som uppstår i processens olika delar, från den akademiska grundforskningen fram till läkemedelsutvecklingen på företagen och den färdiga produktens kliv ut på marknaden. Vilka incitament kan underlätta?
De berättar också om samverkansprojekt som stimulerar utvecklingen av nya antibiotika och skyddar de som redan finns, där Enable-2 och PLATINEA är kronexempel. Och lösningar diskuteras just nu för att ge företagen en return on investment för antibiotikaprodukterna, som ju ska användas så litet som möjligt för att hålla resistensutvecklingen nere. En modell som behandlas i EU är TEE (Transferable Exclusivity Extension eller förlängd marknadsexklusivitet) som ger det företag som har utvecklat ett nytt antibiotikum rätt att förlänga patentet på ett annat, redan befintligt, läkemedel.
Medverkande
Enrico Baraldi, biträdande projektledare för PLATINEA och professor i industriell teknik vid Uppsala universitet
Anders Karlén, projektkoordinator i ENABLE-2 och professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet
Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif
Programledare: Amy Havenäng, trainee på Lif

Friday Dec 09, 2022

I avsnitt två diskuterar vi det globala folkhälsohotet antibiotikaresistens med gäster från två läkemedelsföretag och djupdyker i de lösningar som den forskande läkemedelsbranschen kan ta med till bordet.
Medverkande
Jonas Ålebring, medicinsk direktör, Pfizer
Erik Hallgren, samhällspolitisk chef, MSD
Bengt Mattson, Lif
Programledare: Amy Havenäng, Lif
Prevention genom vaccinering är en kraftfull åtgärd. Hur kan nationella vaccinprogram för vuxna bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens och vilka är egentligen hindren för att få dem på plats?
Att få fram nya antibiotika är nödvändigt för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa. Ändå når skrämmande få nya antibiotikapreparat marknaden – att lägga stora resurser på att ta fram en produkt som ska användas så litet som möjligt blir ekonomiskt ohållbart. Vilka utmaningar möter de företag som ändå satsar och vilka ekonomiska incitament kan stimulera utvecklingen?
Och hur ska Sverige på bästa sätt använda sitt EU-ordförandeskap första halvåret 2023 i kampen mot antibiotikaresistens?
 

Image

Om Lif

Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige. Vi arbetar för en högkvalitativ vård och tillgång till nya behandlingar genom att stärka den svenska Life Science-sektorn i samverkan med vårdens aktörer, politiker, tjänstemän och patientföreträdare.

 

Lif stärker svensk Life Science

Life Science-sektorn forskar fram och utvecklar medicinska innovationer – nya produkter och tjänster som förebygger, diagnosticerar, behandlar och följer upp sjukdomar och andra medicinska tillstånd. Lifs medlemmar tar framförallt fram nya läkemedel men utvecklar också ny bio- och medicinteknik. Våra medlemmar tillverkar också en stor del av alla läkemedel som säljs i Sverige.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320