Thursday Oct 05, 2023

1. Läkemedelsbristen – finns det någon lösning?

Varför saknas plötsligt vissa mediciner på apotekshyllan? Lif djupdyker i orsakerna till läkemedelsbrist och vad som görs för att åtgärda problematiken i samtal med centrala spelare inom svensk läkemedelsförsörjning. I avsnitt ett medverkar Lifs vd Johan Färnstrand och Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket – myndigheten med huvudansvaret för att hantera restanmälningar och säkerställa en stabil tillgång till läkemedel i Sverige. 

Komplexa leveranskedjor, en orolig omvärld och oväntat hög efterfrågan är bara några av anledningarna till att en medicin plötsligt inte finns tillgänglig. Invecklade utmaningar med många inblandade kräver en bred palett av insatser. I avsnitt ett får vi den forskande läkemedelsbranschens och myndigheternas perspektiv på arbetet med att säkra upp att läkemedel når sjukvården och behövande patienter. 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320