Friday Feb 24, 2023

4. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

Som socialminister ansvarar Jakob Forssmed för antibiotikaresistensfrågan och hans engagemang är stort. Under Sveriges ordförandeskap i EU är det också ett av regeringens prioriterade områden, samtidigt som unionen ska fatta beslut som påverkar utvecklingen av ett av vår tids mest brännande folkhälsohot. I det senaste avsnittet av Lifs poddserie berättar Jakob Forssmed om Sveriges syn på hur antibiotikaresistens kan bekämpas. Vad är till exempel hållningen kring vaccinationsprogram för vuxna och incitament för att stimulera utvecklingen av nya antibiotika? Och hur kan svenska framgångar i kampen mot AMR exporteras och skalas upp?

 

Programledare: Bengt Mattson, Lifs antibiotikaexpert

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320