Friday Jul 01, 2022

3. Life Science och hållbar utveckling: Lisa Ödmark och Pauline Göthberg

Lisa Stern Ödmark är chefsstrateg på Sveriges Apoteksförening och Pauline Göthberg nationell samordnare för regionernas gemensamma arbete med hållbar upphandling. De ger sitt perspektiv på Lifs hållbarhetsmanifest och -strategi och diskuterar hur nästa steg ser ut, både för företagen och alla andra i läkemedelssektorn.

Pauline Göthberg bjuder på en inblick i hur regionernas upphandling av läkemedel ser ut och vilka hållbarhetskrav de ställer. Hur kan sektorns aktörer samarbeta för att gynna ansvarsfullt tillverkade men kanske dyrare produkter i upphandlingar?

Lisa Stern Ödmark berättar om märkningen Välvald – apotekens guide för ökad transparens och hur konceptet kommer att utvecklas framöver med bland annat hårdare krav.

I detta tredje och sista avsnitt hinner deltagarna också bland mycket annat diskutera begreppet hållbar hälsa, värdet av hållbarhetscertifieringar och hur offentlig upphandling kan användas för att accelerera en hållbar utveckling i samhället.

Med Bengt Mattson, Lifs hållbarhetsexpert.

Moderator: Alexander Sommensjö, trainee på Lif.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013