Friday Feb 04, 2022

3. Läkemedelsbranschen och digitaliseringen: Leif Vinterbacke, Teva, och Christer Westlinder, BMS

Sverige i internationell jämförelse på den digitala arenan, vad som händer när gränserna mellan läkemedel och digitala tjänster luckras upp och statens roll i digitaliseringen av vården. Med Leif Vinterbacke (Teva) och Christer Westlinder (BMS). 

I miniserien ”Läkemedelsbranschen och digitaliseringen” diskuterar vi digitalisering med kunniga personer på området. Vi pratar hälsodata, digitala tjänster, läkemedelsbranschens roll och utmaningar inom det digitala och mycket annat.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320