Friday Dec 16, 2022

3. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

Podden får besök av årets läkemedelsprofil Enrico Baraldi och Anders Karlén från ENABLE-2. Behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa är stort men ändå händer alldeles för litet. Deltagarna talar om varför det är så svårt och alla hinder som uppstår i processens olika delar, från den akademiska grundforskningen fram till läkemedelsutvecklingen på företagen och den färdiga produktens kliv ut på marknaden. Vilka incitament kan underlätta?

De berättar också om samverkansprojekt som stimulerar utvecklingen av nya antibiotika och skyddar de som redan finns, där Enable-2 och PLATINEA är kronexempel. Och lösningar diskuteras just nu för att ge företagen en return on investment för antibiotikaprodukterna, som ju ska användas så litet som möjligt för att hålla resistensutvecklingen nere. En modell som behandlas i EU är TEE (Transferable Exclusivity Extension eller förlängd marknadsexklusivitet) som ger det företag som har utvecklat ett nytt antibiotikum rätt att förlänga patentet på ett annat, redan befintligt, läkemedel.

Medverkande

Enrico Baraldi, biträdande projektledare för PLATINEA och professor i industriell teknik vid Uppsala universitet

Anders Karlén, projektkoordinator i ENABLE-2 och professor i datorbaserad läkemedelsdesign vid Uppsala universitet

Bengt Mattson, antibiotikaexpert på Lif

Programledare: Amy Havenäng, trainee på Lif

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320