Friday Dec 09, 2022

2. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

I avsnitt två diskuterar vi det globala folkhälsohotet antibiotikaresistens med gäster från två läkemedelsföretag och djupdyker i de lösningar som den forskande läkemedelsbranschen kan ta med till bordet.

Medverkande

Jonas Ålebring, medicinsk direktör, Pfizer

Erik Hallgren, samhällspolitisk chef, MSD

Bengt Mattson, Lif

Programledare: Amy Havenäng, Lif

Prevention genom vaccinering är en kraftfull åtgärd. Hur kan nationella vaccinprogram för vuxna bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens och vilka är egentligen hindren för att få dem på plats?

Att få fram nya antibiotika är nödvändigt för att ersätta de gamla som successivt blir verkningslösa. Ändå når skrämmande få nya antibiotikapreparat marknaden – att lägga stora resurser på att ta fram en produkt som ska användas så litet som möjligt blir ekonomiskt ohållbart. Vilka utmaningar möter de företag som ändå satsar och vilka ekonomiska incitament kan stimulera utvecklingen?

Och hur ska Sverige på bästa sätt använda sitt EU-ordförandeskap första halvåret 2023 i kampen mot antibiotikaresistens?

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320