Friday Nov 18, 2022

1. Antibiotikaresistens – den tysta pandemin

Redan idag orsakar antibiotikaresistenta bakterier uppskattningsvis 1,3 miljoner dödsfall om året. Om ingenting görs grusas sjukvårdens möjligheter att ge patienter nödvändig vård och vi står inför en global hälsokris.

Sommaren 2022 gick Life Science-branschen samman och bildade Svensk industriallians mot AMR (antimikrobiell resistens, vilket inkluderar bakteriers resistens mot antibiotika) för att med förenade krafter bromsa utvecklingen.

I avsnitt ett berättar representanter för tre av grundarorganisationerna om planerna för alliansen och den bredd av lösningar som finns inom Life Science-sektorn – behovet av nya antibiotika som kan ersätta de gamla när de blir verkningslösa är stort men det finns ett helt smörgåsbord av andra åtgärder.

Medverkande

Johanna Assadi Rissanen, projektkoordinator på SwedenBIO – branschorganisationen för företag inom Life Science

Bengt Mattson, expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

Malin Hollmark, ansvarig för forsknings- och innovationsfrågor på Swedish Medtech, branschorganisation för företag inom medicinteknik

Programledare: Amy Havenäng, trainee och expert på antibiotikaresistens på Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320